Morkaåsen Bustadfelt

  • Stad: Mork, Volda kommune
  • Byggherre: Mesterhus
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: 2012 – 2014

Volda Maskin utfører grunnarbeidet til eit nytt bustadfelt i Morkaåsen i Volda. Det skal leggast til rette for 13 tomter, med vegar og teknisk anlegg. Vi har utført grunnarbeidet til to 4-mannsbustader, 6 tomannsbustadar og 2 einebustader i feltet, samt vegar og teknisk anlegg for feltet. Inst i feltet har vi skote ut over 7000 m3 med stein som har blitt brukt i feltet og på andre prosjekt.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits