Mørebilbygget

  • Stad: Ørsta
  • Byggherre: RG Eiendom AS
  • Entrepriseform: HE
  • Tidsrom: April 2016 - Juli 2016

Volda Maskin har hatt arbeidet med riving av “Mørebilbygget” i Ørsta sentrum. Rivingsavfallet frå det gamle verkstadbygget vart sendt med båt til deponi i Trondheim. Etter rivinga vart tomta planert ut slik at området kan nyttast inntil vidare.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits