K 10 Klepp

  • Stad: Volda
  • Byggherre: Volda Kommune
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: Juli 2015 - Aug 2016

Vi har hatt utbygging av vegar og teknisk anlegg på byggesteg K10 på Klepp i Volda. Arbeidet omfattar ei forlenging av både Kleppevegen og Bjørkevegen, samt ei sidearm frå Bjørkevegen. No ligg det 11 byggeklare tomter i feltet.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits