FV 60 Ugla- Skarstein

  • Stad: Olden
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Entrepriseform: Underentreprenør for Kruse Smith
  • Tidsrom: Mars 2016-

Det skal utbetrast ei strekning på ca. 5 km på Fv 60 mellom Ugla og Skarstein. Vi skal gjennomføre vegbygging i dagen og tunnelarbeid, alt utanom betogarbeid og tunneldriving. I vest skal det byggjast ein tunnel på 1.170 meter forbi Vangberghammaren. Vidare mot Olden går vegen langs eksisterande trase, med enkelte justeringar av veglinja.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits