FV 057 Ose

  • Stad: Ose, Ørsta kommune
  • Byggherre: Ørsta kommune
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: 2013-2014

Omlegging av FV 057, og bygging av nytt kryss. Kontraktsum: 5,6 mill.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits