E39 Hjartåberget

  • Stad: Løvikneset - Årset
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Entrepriseform: Underentreprenør for LNS
  • Tidsrom: Aug 2011 – Jun 2014

Bygging av 4,5 km ny veg, samt innredning av 3,5 km i Hjartåbergtunellen. Rehabilitering og strossing av Årsettunellen 230 meter. Hovudmål med prosjektet var å redusere rasfaren på strekninga Hjartåelva-Hjartåbygda. Kontraktsum: 53 mill.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits