E 39 Grodås - Storelvbrua

  • Stad: Grodås, Hornindal kommune
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: 2011 - 2013

Ny veg frå Lødøen til Grodås sentrum. Etablering av ny FV 60 og fjerning av eksisterande veg. Bygging av fleire natursteinsmurar med eit samla areal på 5000m2. Samla lengde på hovudveg er 300m. I tillegg kjem gangveg, undergang, og tilstøytande vegar. Tilbodet omfattar og etablering av nytt kommunalt vass- og avløpsanlegg på delar av parsellen. Kontraktsum: 41 mill.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits