E 39 Gaular

  • Stad: Sande i Sunnfjord
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Entrepriseform: Underentreprenør for AF-Gruppen
  • Tidsrom: Aug 2014 – jun 2016

Bygging av ny E 39 på parsellane Dregebø-Grytås og Birkeland-Sande i Gaular kommune. Prosjektet omfattar mellom anna 4,2 km hovedveg, sidevegar, gang- og sykkelveg, 760 m tunnel, bruer og kulvertar . Det skal vere ferdigstilling ved årsskiftet 2015-16. Oppussingsarbeid skal pågå fram til juni 2016.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits