E 39 Årset-Geitvika

  • Stad: Geitvik, Volda kommune
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Entrepriseform: Hovudentreprenør
  • Tidsrom: 2013 - 2014

Utbetring av 3,4 km veg på strekninga Årset- Geitvik. Auka vegbreidda til 8,5 m. Vi har utført ei rekke sikkerheitstiltak som utjevning av sideterreng, utbetring av siktsoner og avkjørsler, nytt asfaltdekke, rekkverk, og liknande. Kontraktsum: 25 mill.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits