Dam Bjørndalen rehabilitering

  • Stad: Ålfoten
  • Byggherre: SFE Produksjon
  • Entrepriseform: Underentreprenør
  • Tidsrom: april-des 2015

Arbeidet går ut på å rive delar av dammen, grave fram damfoten på vannsida, samt renske fjellet for sprekker og laus stein. Vidare skal Volda Maskin lage ny plastring på nedsstrømssida, og bygge opp dammen med to meter. I tillegg skal vi bistå Veidekke med boring til feste for armering i gammal dam. Ellers står vi til disposisjon for Veidekke til dei operasjonar som vert for å levere eit godt produkt.

Volda Maskin / Design: Kib & Morits