Volda Maskin

Volda Maskin har sidan starten i 1990 bygd opp ei solid og allsidig bedrift med fokus på kompetanse, kvalitet, og samarbeid.

Vår visjon er at vi skal vere der det skal byggast. Fornøgde oppdragsgivarar er vår beste marknadsføring, og vi arbeider difor kontinuerlig for å vere ein sterk aktør innan vår bransje. 27-års erfaring og høg kompetanse i kombinasjon med ein moderne maskinpark gjer oss rusta til å ta alt frå små oppdrag til omfattande hovudentreprisar. Vi har hovudkontor i Volda, og våre prosjekt ligg hovudsaklig i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits