Sentrale godkjenningar

UTFØRANDE

  • Overordna ansvar for utførelse, klasse 3
  • Riving og miljøsanering, klasse 3
  • Grunnarbeid og landskapsutforming, klasse 3
  • Innmåling og utstikking av tiltak, klasse 3
  • Ansvarleg søkjar (for alle type tiltak) klasse 1

PROSJEKTERANDE:

  • Oppmålingsteknisk prosjektering, klasse 2
  • Geoteknikk, klasse 1
  • Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg, klasse 1
  • Overordna ansvar for prosjektering, klasse 1
  • Uteareal og landskapsutforming, klasse 1

Meir utfyllande informasjon finn du på sidene til direktoratet for byggkvalitet (DIBK) http://sgregister.dibk.no/enterprises/958245424

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits