Samfunnsansvar

Volda Maskin er medvitne vårt samfunnsansvar, vi tek vare på våre tilsette, våre samarbeidspartnarar og våre omgivelsar. Vi satsar aktivt på lærlingar og har som mål at 10% av arbeidstokken skal være lærlingar. Det er viktig at bedrifter som har moglegheita satsar på dei unge, og gir dei læreplass slik at ungdomen får den praktiske tilnærminga dei treng for å verte dyktige fagarbeidarar i framtida. Per idag har vi 9 lærlingar, noko som utgjer ca 14% av arbeidsstokken.

Det er også viktig å bidra til lokalt initiativ og eldsjeler som arbeider frivillig for at vi andre skal ha gode lokale tilbod innan kultur, idrett og helse. Difor brukar Volda Maskin kvart år delar av overskotet til å støtte opp om ulike aktivitetar. Her i regionen har vi eit rikt idretts- og kulturliv mykje grunna frivillig arbeid. Vårt mål er å vere ein bidragsytar som motiverer til dugnadsinnsats, og gjer det lettare å skape verdiar i lokalsamfunnet. Vi er ein av hovudsponsorane til VTI Fotball, og i tillegg støttar vi opp om mange andre idrettslag og organisasjonar som gir ein verdi tibake til samfunnet innan tema idrett, kultur og helse.

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits