Historie

Volda Maskin vart skipa i 1990 med Jon Grebstad som dagleg leiar. Sidan den gong har utviklinga vore stor, og bedrifta har auka talet på fast tilsette frå 3 til 61. Maskiner og utstyr har òg utvikla seg mykje dei siste 25 åra.

Frå starten i 1990 og fram til 2004 hadde vi kontor på Lauvstad. I august 2004 flytta vi kontorlokala til Volda Sentrum.

Dette bildet er tatt med nøyaktig 20-års mellomrom og syner litt av utviklinga.

Volda Maskin Historie

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits