April 27th, 2017

Vi søkjer leigetakar til nytt forretningslokale i Furene Næringområde

Volda Maskin skal byggje nytt forretningsbygg på ca. 1000m2 lokalisert sentralt i Furene på gbnr 11/72 i Volda. Området har dei seinare åra blitt eit knutepunkt for regionen, og såleis utvikla seg til eit handelsområde for tilbydarar av plasskrevjande varer innan fleire fagområde. Furene er geografisk sett plassert midt i regionen Søre Sunnmøre, noko som gir eit kundegrunnlag på omlag 60000 innbyggjarar. Vi ynskjer leigetakar til forretningslokale på ca 500m2. Lokala vil kunne tilpassast leigetakars retningslinjer og behov. For meir opplysningar kan du kontakte Ida Eggesbø på 95887088 eller ida@voldamaskin.no

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits