July 8th, 2015

Sørdalselva Kraftverk

Vi har inngått kontrakt med Småkraft AS om bygging av Sørdalselva Kraftverk.

Prosjektet inneber bygging av veg, 800 meter rørgater, med 800mm Gup-rør, samt bygging av inntak/dam. Planlagt oppstart er rett over ferien den 03. August. Byggetid er estimert til ca. 12 mnd.

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits