January 25th, 2018

Årets lærebedrift 2017!

Volda Maskin AS, er kåra til Årets Lærebedrift 2017! Prisen vart utdelt av kunnskapsminister Jan Tore Sanner, på messa Arctic Entrepreneur.

Vi set stor pris på dette og tek det som ein bekreftelse på at vi har gjort noko rett og framtidsretta. Vi har lenge hatt som uttalt mål at arbeidsstokken skal bestå av 10% lærlingar (13,3 prosent av arbeidsstokken er lærlingar). Vi vil rette ei takk til opplæringskonsulent Espen Wicken som bistår oss i jobben med lærlingane. Og vi rettar sjølvsagt også ei stor takk til alle våre tilsette, som er med på å ta imot og lære opp dei lærlingane som får plass hjå oss. Dette er ein jobb vi gjer saman!

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits